Cyfrannu

Gwybodaeth am sut i gyfrannu at Gronfa Goffa T. Llew Jones

Gweithgareddau

Gwybodaeth am weithgareddau Cronfa Goffa T. Llew Jones

Gwobr T. Llew Jones

Gwybodaeth am enillydd cyntaf Gwobr T. Llew Jones

Newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf am Gronfa Goffa T. Llew Jones

Yr hyn sy’n fy ngwneud yn hapus bob amser yw derbyn llythyrau oddi wrth
blant yn dweud iddynt fwynhau darllen un o’m llyfrau. T. Llew Jones

Rwy’n ysgrifennu nofelau a phenillion i blant am fy mod i’n hoffi plant
yn fwy na phobl mewn oed, ac yn eu deall yn well hefyd. T. Llew Jones

Mae’r profiadau a gefais a’r llyfrau a ddarllenais yn blentyn bach wedi
cael dylanwad ar y llyfrau a ysgrifennais ar ôl tyfu’n ddyn. T. Llew Jones

Croeso i wefan Cronfa Goffa T. Llew Jones